easyserv_logo_green_black

Så mycket sparar du med EasyServ!

Med EasyServ har du alltid en optimerad värmepump som värmer ditt hus. EasyServ har avancerade algoritmer som analyserar driftsdatan från värmepumpen. Detta görs dygnet runt, året runt. När EasyServ detekterar en avvikelse i din värmepump, erhåller din servicetekniker ett larm och kan vidta nödvändiga åtgärder - detta ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar:

  • Spara energi - värmepumen alltid rätt inställd:  driftsdatan analyseras kontinuerligt och energiförbrukningen blir så låg om det är möjligt
  • Minskat underhåll på din värmepump: Service- och reparationsbehov upptäcks och kan åtgärdas direkt innan det leder till följdproblem.
  • Undvik dyr akutservice: Din servicetekniker är online med din värmepump och du slipper obehagliga överraskningar "dagen före julafton".
  • Längre livslängd: En värmepump som jobbar optimalt får minskat slitage och kortare driftstid. Stora ekonomiska fördelar! 
    Se räkneexempel nedan.
Din servicetekniker har koll på värmepumpen via sin dator, detta sparar du pengar på!
Din servicetekniker har koll på värmepumpen via sin dator, detta sparar du pengar på!

Räkneexempel
(villa 200 kvm, luftvattenvärmepump, normal förbrukning):

  1. Minskad förbrukning med 10% sparar 1 500 kwh/år, vilket ger ca 1 500 kr/år i total besparing
  2. Minskade reparationskostnader med 10-20 % ger en besparing på 500-1500 kr/år
  3. Längre livslängd  med 2-5 år ger dig en besparing på 800 - 2000 kr/år


  Du kan spara uppemot 5 000 kr/år med EasyServ fjärrövervakning! 
  - Dessutom får du ökad trygghet  och snabbare service/reparationer .

Med EasyServ får du både en effektivare värmepump och lägre underhållskostnader.