Allt om värmepumpar – Easyserv
Easyserv

Allt om värmepumpar

Det mesta du behöver veta om värmepumpar

2. Service

3. Reparation

4. Olika typer

Hur fungerar en värmepump?

Solen värmer upp vår planet, och värmepumpen använder lagrad solenergi. Med värmepumpen kan du ta tillvara denna solenergi, som kontinuerligt lagras i berggrunden, ytjorden, vattnet och luften omkring oss. Denna processen för att ta tillvara den lagrade solenergin är en finurlig teknisk lösning, som gör det möjligt att ta till vara värmeenergi vid en låg temperatur och använda den för att värma upp hus och varmvatten vid en betydligt högre temperatur. Eftersom den energi som en värmepump tar tillvara utgörs av ren solenergi, så innebär det att värmepumpen är förnybar energikälla. Den elenergi som en värmepump också kräver, behövs för att driva själva utvinningsprocessen, som kompressorn gör, samt diverse cirkulationspumpar och elektronik. Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning (t.ex. kyl eller frys). Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två, är användningsområdet; värmepumpar används för uppvärmning, medan kylanläggningar används för kylning.

Ovan visas en förenklad illustration av principen för en värmepump för vattenburna värmesystem. Att ta tillvara värme vid en låg temperatur (1) och använda den för att värma ett hus vid en högre temperatur (3) är möjligt genom att en kompressor ökar trycket (1), vilket i sin tur ökar köldmediets temperatur. Temperaturen regleras av en expansionsventil (4) som reglerar mottrycket.

Är värmepumpar miljövänliga?

Eftersom den energi som en värmepump tar tillvara utgörs av ren solenergi, så innebär det att värmepumpen är förnybar energikälla. Det krävs elenergi som behövs för att driva själva utvinningsprocessen. Men denna del är liten i förhållande till den värmeenergi som utvinns. En bergvärmepump ger 4-5 ggr så mycket värmeenergi i förhållande vad som tillförs i elenergi. Ett mycket effektivt sätt att värma hus på alltså.

Vem installerar värmepumpen?

En värmepump ska alltid installeras av en person eller ett företag med rätt behörighet/certifiering. Det är alltså inte OK att som icke fackman själv installera en pump. Detta är viktigt att tänka på då en felaktigt installerad pump kan orsaka stora problem och dessutom påverka garantierna som tillverkaren lämnar.

När ska jag byta värmepump?

En värmepump är en långsiktig investering i en fastighet, och den bör hålla i minst 20 år innan det är dags för utbyte. Med rätt underhåll och reglebunden service säkerställer man lång livslängd, låga drifts- och servicekostnader.

Hur mycket sparar jag på att ha värmepump?

Du sparar inte bara pengar genom installationen av en värmepump – miljövinsterna blir också stora. För varje kWh som sparas in på el minskar du dina koldioxidutsläpp. För varje 10 000 kwh i minskad elanvändning sparas 500 kg CO2. Generellt ligger energibesparingen för en värmepump på mellan 50 och 80 procent jämfört med elvärme. Som för alla värmepumpar beror dock detta på ett flertal faktorer, bland annat, husets storlek, husets geografiska läge, hushållets storlek och husets förmåga att behålla värme. Berg- och jordvärmepumpar är de som är effektivast och har högst verkningsgrad. Generellt ger de ger en energibesparing på mellan 65 och 80 procent enligt tester utförd av Energimnydigheten.

Hur mycket ström drar en värmepump?

En värmepump behöver elenergi för sin drift, man kallar det drivenergi. Den stora fördelen med värmepump är att den omvandlar den energi som finns lagrad i marken eller i luften till värmeenergi. Det gör att man får ut 3-5 ggr mer värmeenergi till värme och varmvatten än vad den drar i drivenergi. Förbrukningen (drivenergin) beror på ett antal faktorer bl.a följande:

  • var i landet du befinner dig
  • vilken typ av jord och berg du(jord-/ bergvärme)
  • snittemperaturen där du bor är
  • vilken typ av hus ( hur många våningar, finns det källare, nredd vind eller inte)
  • typen av hus är viktigt för hur värmen distribueras.

Exemplet nedan visar en friliggande villa med bergvärme, 220 kvm, familj med 3 barn. Här drar värmepumpen 7020 kwh/år, men ger 25450 kwh/h i värme och varmvatten per år

Hur länge håller en värmepump?

Det är lite olika slitage på värmepumpar. Först och främst är regelbunden underhållsservice viktigt antingen på plats, eller ännu bättre, uppkopplad till servicetekniker. Rätt inställningar är också avgörande så att antalet driftstimmar inte blir fler än nödvändigt, samt att värmepumpen inte får förföjd slitage. Sedan är det ofrånkomligt att en luftvattenvärmepump blir utsatt för väderslitage då den står utomhus. Det blir inte bergvärmepumpen då den inte har några delar utomhus. Vi tycker att en värmepump bör hålla i minst 20 år, men de olika pratiska förutsättningarna påverkar.