easyserv_logo_green_black

Så mycket kan du spara med EasyServ

Med EasyServ har du alltid en optimerad värmepump som värmer ditt hus. EasyServ har avancerade algoritmer som analyserar driftsdata från din värmepump. Detta görs dygnet runt, året runt. När EasyServ detekterar en avvikelse, kan vi vidta nödvändiga åtgärder - detta ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar:

  • Spara energi - värmepumen alltid rätt inställd:  driftsdata analyseras kontinuerligt och energiförbrukningen blir så låg som det är möjligt
  • Minskat underhåll på din värmepump - Service- och reparationsbehov upptäcks tidigt och kan åtgärdas innan det leder till dyra följdproblem.
  • Undvik dyr akutservice - Din servicetekniker är online med din värmepump och du slipper obehagliga överraskningar "dagen före julafton".
  • Längre livslängd - En värmepump som jobbar optimalt får minskat slitage och kortare driftstid, vilket leder till att den får en klart förbättrad livslängd. 
EasyServ har koll på din värmepump
EasyServ har koll på din värmepump

Räkneexempel
(villa 200 kvm, luft-vattenvärmepump, normal förbrukning):

  1. Minskad förbrukning med 10% sparar 1 500 kwh/år, vilket ger ca 1 500 kr/år i total besparing
  2. Minskade reparationskostnader med 10-20 % ger en genomsnittlig besparing på 500-1500 kr/år
  3. Längre livslängd  med 2-5 år ger dig en besparing på 800 - 2000 kr/år


  Du kan spara uppemot 5 000 kr/år med hjälp av EasyServ.
  - Dessutom får du ökad trygghet och snabbare
    service/reparationer.

Med EasyServ får du både en effektivare värmepump och lägre underhållskostnader.