Vad vi gör – Easyserv
Easyserv

Effektbalansering

Easyserv har valt att söka partnerskap med lokala och regionala elbolag för mesta möjliga klimatnytta och energieffektivisering.

Genom partnerskap med lokala och regionala elbolag kan vi tillsammans bidra till att lösa de effekt- och frekvensproblem Sverige står inför. Genom att vi ser till att elbolaget kan balansera effektuttaget längst ut i nätet kan de även ta del av ersättning från Svenska Kraftnät.

Om vi kan få landets alla värmepumpar att i genomsnitt använda 5% mindre energi innebär det en besparing på ca. 500 MWh vilket motsvarar en vindkraftspark med ca. 120 vindkraftverk.

Detta ger stabilitet och flexibilitet till låg kostnad, minimal miljöpåverkan och med mycket kort startsträcka.

Potentialen med förbrukningsflexibilitet

Energiförbrukningen beräknas mer än fördubblas till 2045. Utbyggnad av nät och investeringar i batterilösningar tar lång tid och är kostsamma.

Easyserv använder redan installerad utrustning och infrastruktur för att skapa flexibilitet i energisystemet till väldigt låg kostnad, minimal miljöpåverkan och med mycket kort startsträcka. Potentialen i ett nationellt perspektiv är betydande.

 

Med 200 000 uppkopplade värmepumpar kan Easyserv reglera effekt motsvarande en kärnkraftsreaktor Om samtliga 1 000 000 värmepumpar i Sverige skulle vara uppkopplade motsvarar det 5 kärnkraftsreaktorer.

Kostnaden för att installera Easyserv på samtliga värmepumpar i Sverige är uppskattningsvis 2 mdkr. Att bygga 5 reaktorer är väldigt mycket dyrare och tar betydligt längre tid.

Huset som energilager

Enkelt beskrivit så använder vi den termiska trögheten i huset som energilager – ett lokalt batteri. Vi tar vara på den värmeenergi som finns lagrad och outnyttjad i varje fastighet.

Våra algoritmer styr värmepumpens drift mot elpris, kapacitet i elnätet, inomhusklimat och de unika förutsättningar som finns i varje hus för att optimera förbrukning och energikostnad.

I jämförelse med traditionella hembatterier är Easyserv ett betydligt mera miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ. Vår tjänst är kompatibel med 94% av Sveriges 1 miljon värmepumpar och tar 10 minuter att installera.

Fördelar för villaägare

Lägre energiförbrukning med bibehållen komfort

De villaägare som använder Easyserv har inte märkt någon skillnad i temperatur eller komfort när värmepumpen varit avstängd. Temperaturskillnaden är väldigt låg och sjönk bara med cirka 0,1 grader per timme i snitt när värmepumpen var avstängd.

Det finns alltså goda möjligheter att i större utsträckning styra värmepumpars effektbehov till optimala tidpunkter på dygnet. En kort paus i värmetillförseln får ingen större påverkan på komfort hos fastighetsägaren men det får stor betydelse för vårt gemensamma elnät.

I vårt samarbete med Höganäs Energi visar mätningar att vi flyttat 17% av elanvändningen för värme och varmvatten från dyra till billiga timmar, vilket har verifierats av RISE.

Energi- och kostnadsbesparing

Värme, varmvatten och kyla står för 2/3 av energiförbrukningen i villahushållet. Det är en betydande kostnad för hushållet och en stor del av energiförbrukning lokalt.

Det finns stora besparingar att göra genom att styra värmepumpens drift till optimala tidpunkter på dygnet. Med våra produkter och tjänster blir villahushållet delaktig i den gröna omställningen på riktigt och får en möjlighet att påverka sin energiförbrukning och energikostnad.