easyserv_logo_green_black

Nyheter

2019 > 04

EasyServ har tilldelats bidrag med 2 mkr från utlysningen “Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus”

Utlysningen är inriktad mot energiinnovationer som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och som därutöver även kan uppvisa en tydlig kundnytta, god affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

“Vi har bedömt att EasyServ har en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet med en ny affärsmodell i en traditionell bransch”, säger Jonas Lindblom, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

EasyServ utvecklar produkter och tjänster för att på ett bättre sätt hantera service och underhåll av värmepumpar för villor och fastigheter och på så sätt minska energiförbrukning, minska reparations- kostnader samt förlänga livslängden på kundernas värmepumpar.

Med det tillförda kapitalet kommer EasyServ satsa på vidare produkt- och affärsutveckling för villor och mindre fastigheter.

Med modern teknologi såsom machine learning och AI kan EasyServ automatiskt analysera, jämföra och hålla koll på tiotusentals värmepumpar och se till att dessa fungerar så bra som möjligt och till lägsta möjliga driftskostnad.

“Att Energimyndigheten väljer att satsa pengar på vårt företag ser vi som ytterligare ett tecken på att det vi gör är viktigt för att möjliggöra och påskynda omställningen av energisystemet samt minska energiförbrukningen. Värmepumpen är den största energiförbrukaren i svenska villor och fastigheter och det finns mer än en miljon installerade system bara i Sverige” säger bolagets VD och grundare Per Ola Persson

Bildarkiv:  klicka här!

För mer information kontakta:
Per Ola Persson, VD EasyServ AB, perola@easyserv.se, +46 70-861 01 25
Jonas Lindblom, Affärsutvecklare Energimyndigheten, jonas.lindblom@energimyndigheten.se, +46 (0)16 544 23 89


 

EasyServ AB tar in nytt kapital för att digitalisera värmepumpsbranschen
ALMI Invest går tillsammans med ett antal kända affärsänglar in som delägare i EasyServ Sweden AB, bolaget tillförs 5,1 mkr.

Ny affärsmodell i traditionell bransch
EasyServ utvecklar produkter och tjänster för att på ett bättre sätt hantera service och underhåll av värmepumpar för villor och fastigheter och på så sätt minska energiförbrukning, minska reparationskostnader och förlänga livslängden på kundernas värmepumpar.
Med det tillförda kapitalet kommer EasyServ bredda sitt produktutbud samt att öka etableringstakten, först och främst i Sverige, men på sikt även utomlands.
Med modern teknologi som exempelvis machine learning och AI kan vi automatiskt analysera, jämföra och hålla koll på tiotusentals värmepumpar och se till att dessa fungerar så bra som möjligt och till lägsta möjliga driftskostnad”, säger bolagets VD och grundare Per Ola Persson.

Förutom att koppla upp och analysera värmepumpar är det viktigt att våra kunder kan få bra och effektiv hjälp med att underhålla, reparera och förstå sina värmesystem. Här avser EasyServ att inom kort lansera ett flertal olika tjänster med syftet att förbättra och göra sådana tjänster mer lättillgängliga.


Bra mix av erfarna investerare
Sedan starten 2014 har bolagets grundare finansierat bolaget och sedan 2016 är Nicolas Hassbjer (Tequity AB) en av delägarna. Nicolas säger att “EasyServ har en tydlig profil mot energibesparing och hållbarhet. Det i kombination med användandet av modern teknologi och ambitionen att vara disruptiva i en marknad som är i behov av förändring gör att jag ser en lovande framtid för EasyServ”.

Att ALMI Invest väljer att investera i vårt bolag ser vi som ett kvitto på att det vi håller på med är rätt. ALMI tillsammans med övriga affärsänglar tillför viktig kompetens och nätverk för att ta bolaget till nästa nivå”, säger Per Ola Persson.

Björn Westman, Investment Manager på Almi Invest säger att “EasyServs tänk kring digitalisering av värmepumpsbranschen är spännande och öppnar upp många intressanta möjligheter. Vi ser fram emot att följa bolaget på dess resa mot att förändra en bransch där behovet av nytänkande är stort”.


Arkiv nyheter