Frågor & svar – Easyserv
Easyserv
Är du nuvarande kund och använder vårt gamla system logga in dig här.
Mina sidor

Frågor & svar

FÖRE KÖP

Easyserv fungerar med de flesta värmepumpsfabrikat och modeller för berg-, jord- luftvatten- och frånluftsvärmepumpar. Kolla om din värmepump är kompatibel genom att klicka här

Kolla om din värmepump är kompatibel genom att klicka här. Om du inte hittar den i listan, så kan du kontakta oss så kontrollerar vi också 🙂

Om du har en äldre värmepump (före 2008) så kontakta oss så får du tips om hur du gör samt vilken version av styrkort just du behöver i din värmepump.

Du går in servicemenyn på värmepumpen och letar upp displayversion. Kontakta oss för mer info om hur du gör samt vilken version du behöver.

Allt du behöver finns med i vårt installationspaket. Sedan behövs det wifi-täckning i pannrummet eller täckning för mobilt bredband. Och ett strömuttag.

WiFi är vår standardlösning, men vi har också en lösning för mobilt nätverk (mot pristillägg).

Ja, vår version för mobilt nätverk innehåller allt du behöver inkl. SIM-kort som är klart att använda. Trafikavgift ingår.

Vi har en version som fungerar med röksignaler, du måste dock ha fri sikt till vår server.

HANDLA

Exakt vad som ingår när du använder vår tjänst kan du läsa mer om här.

Det är vår leverans av en ”gateway” med tillbehör som behövs för att koppla upp din värmepump.
I paketet ingår gateway, anslutningskabel, spänningsadapter och installationsanvisning. Vår app kan du ladda ner från App Store eller Google Play.

Kostnad för abonnemang kan du se här. Du behöver också en gateway för att använda tjänsten, se här för mer info.

Du har alltid full returrätt inom 30 dagar. Du kan alltså prova tjänsten och lämna tillbaka inom 30 dagar om du inte är nöjd.

Ja, har du redan gateway så kan du när som helst köpa till abonnemang.

INSTALLATION

Ja om du anser dig ha nödvändig kännedom och kompetens inom området, så kan du med hjälp av den medföljande installationsanvisningen installera Easyserv själv. 

Det är två huvudmoment, dels (fysisk) installation av gateway till värmepumpen, och dels konfiguration av t ex WiFi och värmepumpsmodell. Se mer om hur installationen går till här.

Vi kan hjälpa dig via telefon/chatt/videokonferens med tips och hjälp om hur du installerar Easyserv. Vi kan också tipsa dig om installatör i ditt närområde som kan ombesörja installation.

HUR FUNKAR DET

Easyserv fungerar på de ledande och större fabrikaten, såsom Bosch, IVT, Nibe och Thermia som är 0-20 år gamla. Fler fabrikat tillkommer efterhand.

De viktigaste argumenten är att minimera service/underhållskostnader, energikostnader samt ge värmepumpen så lång livslängd som möjligt

Det är ingen garanti då detta kan bero på fler orsaker än värmepumpen, men med hjälp av loggad driftsdata kan vi ofta hitta fel även på värmesystemet i i övrigt (golvvärme, radiatorer)

Ja, vi hittar ofta avvikelser och små fel innan de hinner bli stora och leder till larm på värmepumpen. Detta gör att man kan kan undvika onödiga följdfel p g a att fel ej upptäcks i tid.

Vi kan se en hel del sådant, t ex när filter behöver rensas, komponenter behöver bytas osv. Det finns dock vissa servicepunkter som kräver okulär besiktning på plats.

Ja, då det inte behövs lika ofta. Med Easyserv rekommenderar vi besök vart 3:e-4:e år istället. Då gör man de servicepunkter som kräver okulär kontroll.

Med Easyserv installerat rekommenderar vi besök vart 3:e-4:e år. Då gör man de servicepunkter som kräver okulär kontroll.

Ja en del fel kan åtgärdas utan besök, men behövs det utbyte av reservdelar eller fysisk mätning/felsökning på plats så är det serviceombud som kommer på besök.
(Kräver Premium-abonnemang)

Nej inte i dagsläget. Dock hoppas vi kunna erbjuda denna tjänst i framtiden.

Genom att säkerställa att värmepumpen går optimalt och att den inte jobbar hårdare än vad som behövs, så säkerställs minimalt slitage. Även genom att direkt kunna upptäcka när en liten avvikelse eller fel uppstår så minimeras rieken för allvarliga följdfel eller förhöjt slitage.

Ja, genom att vi hela tiden kontrollerar och analyserar värmepumpens drift, så säkerställer vi lägsta förbrukning. Om värmepump gör högre temperatur än vad som behövs så sänks verkningsgraden och energiförbrukningen ökar.

Ja det har vi, men de jobbar endast digitalt med våra analyser av värmepumpar, samt rådgivning och support via telefon, mail och videosamtal.

Ja, vi har kunder i hela landet och även utanför landets gränser, men vi reparerar inte ute på plats hos kund utan detta överlåter vi till kundens servicetekniker eller andra fristående företag som anlitas.