Frågor & svar – Easyserv
Easyserv

Frågor & svar

FÖRE KÖP

Easyserv fungerar med de flesta värmepumpsfabrikat och modeller för berg-, jord- luftvatten- och frånluftsvärmepumpar. Kolla om din värmepump är kompatibel genom att klicka här

Kolla om din värmepump är kompatibel genom att klicka här. Om du inte hittar den i listan, så kan du mejla oss så kontrollerar vi också (den kan vara delkompatibel)

Om du har en äldre värmepump (före 2008) så kontakta oss så får tips om hur du gör samt vilken version av styrkort just du behöver i din värmepump.

Du går in servicemenyn på värmepumpen och letar upp displayversion. Kontakta oss för mer info om hur du gör samt vilken version du behöver.

Allt du behöver finns med i vårt installationspaket. Sedan behövs det wifi-täckning i pannrummet eller täckning för mobilt bredband.

Wifi är vår standardlösning, men vi har också installationspaket för mobilt bredband mot pristillägg.

Ja, vår version av installationspaket för mobiltbredband innehåller allt du behöver inkl SIM-kort som är klart att använda. Trafikavgift ingår.

Vi har en version som fungerar med röksignaler, du måste dock ha fri sikt till vår server.

HANDLA

Exakt vad som ingår när du använder vår tjänst kan du läsa mer om här.

Det är vår leverans av det sk. startpaket du behöver för att koppla upp din värmepump. I detta ingår gateway, anslutningskabel, strömadapter och utförlig installationsanvisning. Appen laddas ner från Appstore eller Google Play.

Du kan välja med eller utan tjänst, väljer du med kostar den 99 kr/mån. Det krävs alltid ett installationspaket som man köper, sedan kan du välja antingen med eller utan abonnemang.

Du har alltid full returrätt inom 14 dagar enligt konsumentköpsagen. Du kan alltså prova och lämna tillbaka inom 14 dagar om du inte är nöjd.

Ja har du redan gateway/installationspaketet, så kan du när som helst köpa till abonmemang.

INSTALLATION

Ja om du anser dig ha nödvändig kännedom och kompetens inom området, så kan du med hjälp av den utfördliga installationsanvisningen installera Easyserv själv. Det finns också youtubefilmer som visar hur du gör.

Det är två huvudmoment, dels installation av gateway till värmepumpen, och dels driftsättning av nedladdad mobilapp. Se mer om hur installationen går till här.

Vi kan dels tipsa dig om installatör i ditt närområde som kan ombesörja installation. Vi kan också hjälpa dig via telefon/chatt/videokonferens med tips och hjälp om hur du installerar Easyserv.

HUR FUNKAR DET

Easyserv fungerar på de ledande och större fabrikaten, såsom Bosch, IVT, Nibe och Thermia som är 0-18 år gamla. Fler fabrikat tillkommer efterhand.

De viktigaste argumenten är att minimera service/underhållskostnader, energikostnader samt ge värmepumpen så lång livslängd som möjligt

Ja. Easyserv har avancerade analysalgoritmer som jämför din värmepumps driftsdata med historik samt med andra värmepumpar.

Det är ingen garanti då detta kan bero på fler orsaker än värmepumpen, men med hjälp av loggad driftsdata kan vi ofta hitta fel även på värmesystemet (golvvärme, radiatorer)

Ja vi hittar ofta avvikelser och små fel innan de hinner bli stora och leda till larm på värmepumpen. Detta gör att man kan kan undvia onödiga följdfel pga att fel ej upptäcks i tid.

Vi kan se en hel del sådant, t ex när filter behöver rensas, komponenter behöver bytas osv. Det finns dock vissa servicepunkter som kräver okulär besiktning på plats också.

Ja, då det inte behövs lika ofta. Med Easyserv rekommenderar vi besök vart 3:e-4:e år istället. Då gör man de servicepunkter som kräver okulär kontroll.

Med Easyserv rekommenderar vi besök vart 3:e-4:e år. Då gör man de servicepunkter som kräver okulär kontroll.

Ja en del fel kan åtgärdas utan besök, men behövs det utbyte av reservdelar eller fysisk mätning/felsökning på plats så är det serviceombud som kommer på besök.

Nej inte i dagsläget. Dock hoppas vi kunna erbjuda denna tjänst inom kort.

Genom att säkerställa att värmepumpen går optimalt och att den inte jobbar hårdare än vad som behövs, så säkerställs minimalt slitage. Även genom att direkt kunna upptäcka när en liten avvikelse eller fel uppstår så minimeras rieken för allvarliga följdfel eller förhöjt slitage.

Ja, genom att vi hela tiden kontrollerar och analyserar värmepumpens drift, så säkerställer vi lägsta förbrukning. Om värmepump gör högre temperatur än vad som behövs så sänks verkningsgraden och energiförbrukningen ökar.

Ja det har vi, men de jobbar endast digitalt med våra analyser av värmepumpar, samt rådgivning och support via telefon, mail och videosamtal.

Ja, vi har kunder i hela landet och även utanför landets gränser, men vi reparerar inte ute på plats hos kund utan detta överlåter vi till kundens servicetekniker eller andra fristående företag som anlitas.