Tekniken bakom – Easyserv
Easyserv

Tekniken bakom

Driftsdata hämtas från värmepumpen

Easyserv gateway kan prata med de flesta värmepumpar som är installerade efter år 2000. Bland de fabrikat vi stödjer kan nämnas Nibe, IVT, Bosch, Thermia, Carrier, AutoTerm och Danfoss. En aktuell lista finns här.

Gateway har i uppgift att tolka värmepumpens signaler och på ett säkert och effektivt sätt skicka denna info i ett standardiserat format till våra servrar där driftsinformationen lagras, sammanställs och analyseras.

Gateway finns i två olika versioner, anslutning till internet med Wi-Fi/Ethernet eller anslutning via mobilt nätverk (GPRS/3G). Detta innebär att vi kan koppla upp i princip vilken värmepump som helst, på i stort sett alla platser i Sverige.

Informationen lagras och analyseras

All driftsinformation som gateway skickar via internet är givetvis krypterad och hanteras endast av oss på Easyserv. Vi samlar in mängder av data och information från din värmepump vilket ger oss bra förutsättningar att utföra olika typer av analyser. Med stöd av denna driftsdata och våra smarta algoritmer kan våra servicetekniker dra slutsatser om hur din värmepump mår, göra felsökning på distans, se vilken verkningsgrad värmepumpen har samt föreslå åtgärder som t ex att göra en enkel justering av någon driftparameter eller att värmepumpen har behov av service på plats.

Enkel sammanfattning i appen

Analys och övervakning av din värmepump sker mer hjälp av smarta algoritmer som hela tiden håller koll på vitala parametrar samt jämför liknande värmepumpar med varandra. Kommunikation mellan tekniker och värmepumpsägare sker i ett enkelt gränssnitt där du kan se viktig information om din värmepump, aktuell och historisk driftdata och en sammanfattande hälsobedömning.

App_Easyserv-dubbla (1)