easyserv_logo_green_black

En hållbar framtid
Utöver ekonomiska vinster och ökad komfort/trygghet, så finns det ytterligare en aspekt:  
Vi pratar givetvis om vår gemensamma miljö, och det ansvar vi som individer har
att dra vårt strå till stacken när det
gäller att minska vår miljöpåverkan.

Värmepump - ett utmärkt val
Först vill vi börja med att gratulera till valet att värma ditt hus med en värmepump. Jämfört med en olje- eller elpanna har du drastiskt minskat din energiförbrukning och därmed belastningen på miljön.  Men varför nöja sig med det? Värmepumpen är fortfarande den apparat som konsumerar mest energi i ett vanligt hem, och därmed blir även ganska små besparingar märkbara. Med tiden kommer din värmepump minska sin effektivitet, och därmed inte prestera så bra som den skulle kunna göra. Vi är övertygade om att de flesta pumpar kan nå besparingar på 10-30 % med hjälp av kontinuerlig översyn och underhåll.

En investering i framtiden
Värmepumpsservice är ingen "kostnad" - det är en investering i framtiden och miljön.

Det finns ytterligare ett par positiva aspekter med att övervaka och sköta om sin värmepump, och det är att livslängden på värmepumpen ökar samt att service och underhåll kan göras mycket mer effektivt (minskat körande t ex). En helt annan synvinkel är att energiförbrukningen synliggörs, och på så sätt blir det mer intressant för dig att testa dig fram till en lägre förbrukning genom små förändringar i t.ex. rumstemperatur nattetid.

Vi ger inga garantier att just Du kommer spara ett visst antal procent av din energiförbrukning. Varje installation är unik och en hel del av landets värmepumpar presterar redan på toppen av sin förmåga - i alla fall just nu. Däremot garanterar vi att en övervakad värmepump i det långa loppet mår bättre och lever längre, vilket innebär att totalekonomin för värmepumpens hela livscykel blir betydligt bättre.
Och - just det - framförallt avsevärt bättre för Vår miljö.