Levererar värmepumpen alltid värme enligt leverantörens specifikation? – Easyserv
Easyserv
Endast för befintliga kunder i vårt gamla system
Mina sidor Support

Myt 2:
”En värmepump levererar alltid värme enligt leverantörens specifikation”

Varmt bad

Det är många komponenter i en värmepump som måste jobba tillsammans för att verkningsgraden ska bli optimal och på den nivå som tillverkaren uppger i sina specifikationer. En undersökning vi gjorde 2018 visade att 78% av de värmepumpar vi analyserade kunde förbättras i sina inställningar.

Majoritet av alla värmepumpar har potential till förbättring, då det är svårt att från början ställa in en värmepump helt rätt samt att det med tiden sker förändringar i huset (tillbyggnad, nya radiatorer m m) samt p g a slitage på pumpen. Så även denna myt får omdömet "Busted!"

Så här fungerar det

I värmepumpen får man ut mer energi i form av värme än den energi man matar in i form av el. Detta beror på att värmepumpen ”flyttar” värme, den produceras inte ur tomma intet utan den utnyttjar annan energi som finns lagrad i t ex berggrund, mark eller uteluft.
Värmepumpstekniken har på senare blivit mer sofistikerad med mer avancerad styrning vilket leder till att värmepumpar generellt fått högre verkningsgrad. Idag har de bästa bergvärmepumparna på marknaden en verkningsgradfaktor (kallat COP) på över 5. COP 5 betyder att värmepumpen ger fem gånger mer energi i värme än vad den förbrukar i drivenergi. Bra, eller hur!

Vad är det som påverkar COP?

Detta är inte helt enkelt då det är många faktorer som spelar in. Dels måste naturligtvis alla komponenter i värmepumpen fungera som de ska, dels måste värmepumpen få jobba med så bra driftsparametrar som möjligt.

Generellt kan man säga att desto lägre temperatur en värmepump producerar desto högre verkningsgrad. T ex så har ett hus med värmepump och golvvärme lägre energiförbrukning än ett hus med radiatorer. Golvvärmesystemet behöver inte lika hög framledningstemperatur, och därför kan värmepumpen jobba med ett högre COP-värde. Samma sak gäller om du nöjer dig med ekonomiläget för varmvatten istället för det högre ”komfortläget”. Detta för att värmepumpen måste jobba både hårdare och under längre tid om den ska ska producera högre temperatur.

Många inställningar i värmepumpens styrsystem

Som vi beskriver ovan så är låga temperaturer att föredra. Detta är en viktig grundregel. Men det finns många andra driftsparametrar som påverkar verkningsgraden, t ex hur ofta värmepumpen startar/stannar, temperaturskillnad mellan framledning och retur, total vattenvolym i värmesystem, värmepumpens dimensionering i förhållande till husstorlek m m.

Allt detta kan du prata med din servicetekniker om. Eller hör av dig till oss, vi älskar att prata om värmepumpar! Och med en uppkopplad värmepump så finns det betydligt mer fakta om värmepumpens faktiska förhållanden, och inte bara mer eller mindre kvalificerade gissningar om hur den borde vara inställd.