easyserv_logo_green_black

Så uppnås högre avkastning med EasyServ!

Så här ser det kanske ut i framtiden hos de smarta värmepumpsföretagen som jobbar aktivt med digitalisering. Så här ser det kanske ut i framtiden hos de smarta värmepumpsföretagen som jobbar aktivt med digitalisering.

Digitalisering och Internet of Things innebär nya utmaningar för företag, men också ekonomiska möjligheter för de som tar vara på dessa och hänger med i utvecklingen. Med ständig tillgång till driftdata från kundernas värmepumpar och smarta algoritmer i EasyServs plattform gör t.ex. att man kan jobba effektivare och fatta snabbare beslut om vilka kunder som ska prioriteras vid hög arbetsbelastning. De ekonomiska fördelarna är många, bl.a:

  • Jämnare arbetsbeläggning:   Felsökning/reparation görs direkt när servicebehov uppkommer (istället för när det bllir akut, vilket ofta är vid kall väderlek). Lättare att uppnå en jämn beläggning på sina tekniker både i låg- och högsäsong.
  • Säkerställ serviceuppdrag & framtida utbyten: I en uppkopplad värmepump syns allt när det händer och ger serviceföretaget en möjlighet att vara först på plats vid servicebehov.
  • Aktiv optimering - nöjdare kund: En uppkopplad värmepump har alltid lättare att  förbli optimerad och effektiv. Detta  spar mycket pengar under värmepumpens livslängd!
  • Erbjud serviceavtal: Ett serviceavtal med EasyServ ger kunden trygghet och en mer ekonomisk och driftsäker värmepump.
  • Fler kunder: EasyServ möjliggör fler kunder och servicearbeten tack vare att övervakning och diagnos sker automatiskt