easyserv_logo_green_black

Vår miljö, vad kan vi som företag göra för att förbättra den?

Trafiken är en stor miljöbov. Med EasyServ kan felsökning oftast göras online på dator istället. Både miljön vinner på detta, men också onödigt tidsåtgång för resor Trafiken är en stor miljöbov. Med EasyServ kan felsökning oftast göras online på dator istället. Både miljön vinner på detta, men också onödigt tidsåtgång för resor

Utöver ekonomiska vinster och ökad effektivitet, så finns det ytterligare en aspekt med att fjärrövervaka maskiner:  Vi pratar givetvis om vår gemensamma miljö, och det ansvar vi som företag har att dra vårt strå till stacken när det gäller att minska Sveriges miljöpåverkan.

Ny teknik ger nya möjligheter
Bristen på behöriga tekniker och stora säsongsvaria-tioner gör det svårt för serviceföretagen att både ut-föra nyinstallationer och möta kundernas behov av service och reparationer vintertid. Easyserv minskar personal- och transportbehovet tack vare en helautomatisk fjärrövervakning:

  • bra för arbetsmiljön - mindre stress
  • bra för utemiljön - mindre avgaser från servicebilarna.

Värmepumpar som saknar regelbunden kommer förr eller senare förbruka mer energi på grund av felinställningar, defekta givare, läckage av köldmedium etc. Med Easyserv klarar varje tekniker av att övervaka 2-3 gånger fler värmepumpar. Det leder till både bättre lönsamhet och lägre kostnader  genom lägre energiförbrukning på servicebilar och eliminering av onödiga besök.

 EasyServs produkter är dessutom förberedda för t.ex "Smart Grid"-funktion, väderprognosstyrning m.m, vilket kan vara bra att veta för företag som vill ge sina kunder bättre komfort och ekonomi - och just det - även en bättre miljö!