easyserv_logo_green_black

Så funkar Easyserv

Kommunikation med värmepump via internet
med molnbaserad lagring

Kommunikation med värmepump

Att  kommunicera med en värmepump är en utmaning värd namnet. Inte nog med att varje fabrikat och även modell har sitt egna sätt att kommunicera på, de använder även olika terminologi och utseende på anslutningspunkter. EasyServs unika Gateway kan prata med de flesta värmepumpar på svenska marknaden avsedda för vattenburna värmesystem installerade efter år 2000. Bland de fabrikat vi stöder kan nämnas Nibe, IVT, Bosch, Thermia, Carrier, Autoterm, Danfoss m.fl. Och listan växer efterhand som vi etablerar samarbete med fler leverantörer. 

Kommunikation med internet

Det finns en mängd intressant information att hämta från en värmepump, men den måste ju levereras någonstans. Vi har valt att skicka informationen över internet, till våra servrar. Och här kommer då nästa utmaning: att bygga en gateway som på ett stabilt, säkert och kostnadseffektivt sätt ansluter till internet och skickar relevant data till EasyServs servrar. Vår målsättning har varit att hitta metoder för detta som innebär både enkelhet och flexibilitet vad gäller internet-anslutning. Så vår gateway finns i två versioner:

  •  en bredbandsversion som alltid ansluter till en befintlig internet-koppling hemma hos värmepumps-ägaren (via WiFi eller Ethernet).
  • en GPRS/3G-version som ansluter till ett mobildatanät.

Detta innebär att vi kan koppla upp i princip vilken värmepump som helst, på i stort sett alla platser i Sverige. Och med våra effektiva kommunikationsmetoder förbrukar vi inte speciellt mycket datatrafik, trots att pumpen står under konstant bevakning. 
När det gäller säkerheten så är all trafik givetvis krypterad. 

Molnbaserad lagring av all driftsdata

Vi samlar in mängder av data och information, vad händer sen då?
Nu börjar det bli intressant, det vi beskrivit ovan är bara en transport-sträcka. När informationen landar hos oss, påbörjas lagring, analys och presentation av data. Nu kan servicetekniker titta på informationen och dra slutsatser om hur  värmepumpen mår, och vid behov föreslå åtgärder. Kommunikation mellan tekniker och värmepumpsägare sker i ett enkelt gränssnitt myhouse.easyserv.se - där  värmepumpsägare kan se viktig information om sin värmepump, driftdata, serviceintervall och en sammanfattande hälsobedömning samt givetvis kontaktuppgifter till sin servicetekniker.