easyserv_logo_green_black

Fördelar med EasyServ

Alltid optimerad - din värmepump analyseras automatiskt
Din värmepumps driftsinformation loggas och analyseras automatiskt av EasyServs algoritmer och värmepumpsexperter. Detta gör att vi i de flesta fall kan sänka värmepumpens förbrukning med 10-20%.
Tack vare EasyServ så kan din värmepump optimeras till de förutsättningar som råder vid olika belastning och årstider.

Längre livslängd på värmepumpen genom direkt åtgärd
När vi hittar en avvikelse eller ett fel på din värmepump, analyserar våra datorer och värmepumpsexperter denna information.
Vi kontaktar sedan dig och åtgärder kan vidtas direkt. Detta gör att värmepumpen inte slits i onödan pga. ineffektiv eller felaktig drift, utan underhåll kan göras i rätt tid – det ger dig också lägre service- och underhållskostnader.

Bättre värmekomfort  till lägre kostnad
Har du rätt temperatur i hela huset eller varierar värmekomforten?
När det blir kallt ute så blir det kanske för varmt i huset?
Vi analyserar din värmepumps nuläge och potential. Våra undersökningar säger att 50-80 % av landets värmepumpar underpresterar och har potential till både större besparing och förbättrad komfort.

Viktiga händelser dokumenteras
i den digitala loggboken

I den inbyggda loggboken dokumenteras viktiga händelser och här kan du även se senaste hälsobedömning som gjorts på värmepumpen. Vid servicebehov kan också din servicetekniker få del av loggad driftsinformation för snabbare felsökning.