Easyserv

Ta hand om din värmepump

Det lönar sig!

Varför ta hand om sin värmepump?

En värmepump behöver regelbunden tillsyn för att fungera effektivt över hela sin livslängd. Traditionellt har man löst detta genom regelbunden service, men nu erbjuder vi dig helt nya möjligheter att hålla din värmepump i form. 

Tar du hand om din värmepump?

Tyvärr visar vår erfarenhet från branschen att alltför många behandlar sin värmepump som vilken vitvara som helst, trots att den är 10-20 gånger så dyr i inköp, står för 60-80% av husets energiförbrukning och är betydligt viktigare än t.ex en diskmaskin. (Tja, diskmaskinen är såklart också viktig men tänk dig ett hus utan värme och varmvatten. 🥶)

Varför är det så här? Och är det krångligt att hålla sin värmepump i fin form?

En liten tillbakablick

En del av svaret finns i värmepumpens historia och hur den marknadsfördes när den skulle ersätta landets alla oljepannor. Värmepumpsförsäljningen i Sverige tog fart på 90-talet och lanserades på många håll som ”en underhållsfri ersättare till oljepannan”. Det var en omogen marknad med en enorm potential att sälja nya pumpar vilket innebar att service & underhåll hamnade i skymundan. Idag är tonläget ett helt annat, samtliga tillverkare påpekar att värmepumpar ska ’servas’ om man som värmepumpsägare vill få ut det man förväntar sig av sin pump.

Enklare än någonsin

Det ska vara enkelt att ta hand om sin värmepump. Med Easyserv installerad på din värmepump behöver du inte fundera mer på hur du ska sköta underhåll och service. Genom att vi ständigt analyserar och jämför din värmepump med liknande värmepumpar ser vi när det föreligger behov av service. Och detta kan vi oftast göra i så pass god tid att små fel aldrig hinner växa till mer allvarliga, och dyra, problem.

Easyserv ser till att din värmepump förbrukar minimalt med energi, håller så länge som möjligt och minskar risken för obehagliga överraskningar. För vem vill drabbas av ett kompressorhaveri?

Vårt löfte till dig

Vi är en oberoende leverantör som levererar fakta om hur din värmepump presterar. Vi kommer inte försöka sälja en ny värmepump till dig. Eller onödig service. Det enda vi vill göra är att se till att din pump levererar värme och varmvatten så effektivt som möjligt.