Service värmepump Halmstad | Easyserv – Easyserv
Easyserv

Service värmepump Halmstad

Vi hjälper dig med underhåll och service i Halmstad, Falkenberg och Båstad.

Behöver du hjälp med service av din värmepump i Halmstad?

Tycker du att din värmepump har börjat prestera sämre eller visar den upp ett felmeddelande?

Behöver du hjälp med din värmepump i Halmstad och du är uppkopplad så hjälper vi er med felsökning annars ber vi våra leverantörer/återförsäljare hjälpa er. 

Varför ska du serva din värmepump?

Två viktiga orsaker till varför du ska serva din värmepump:

  • En servad värmepump fungerar (en trasig värmepump innebär att värmen i huset och varmvattnet slutar fungera och det skapar dessutom oro då man inte vet vad som är fel med pumpen).
  • En servad värmepump ger mest effekt för pengarna (och håller dessutom längre).

En servad värmepump ger bästa möjliga effekt till bästa möjliga energikostnad.
Mer effekt för pengarna helt enkelt.

När du servar din värmepump kan besparingen du gör många gånger vara högre än själva kostnaden för servicen. 

När du servar din värmepump får du inte bara en optimerad pump vilket ger dig en lägre elförbrukning, du förlänger dessutom livslängden på din pump och minskar framtida reparationskostnader.

Ett löpande underhåll av din pump är med andra ord en god investering.

Om din värmepump är sönder och behöver reparation

När en pump går sönder är det ett akut problem då värmen i huset och varmvattnet slutar fungera.
Har din pump gått sönder och behöver en reparation snabbt hjälper vi dig.

Kontakta oss här så hör vi av oss inom en timme.
 
Vi reparerar och servar de flesta märkena på marknaden så har du en pump från exempelvis IVT, Bosch, Nibe, CTC eller Thermia är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Olika typer av värmepumpar

Det finns olika sätt att värma upp sitt hus på.
Vanliga typer av källor för uppvärmning är:

  • Berg
  • Jord
  • Luft
  • Frånluft

Berg- och jordvärmepumpar använder sig av samma typ av värmepump och utnyttjar samma energikälla för att värma upp ett hus. Värmekällan för dessa typer av pumpar är den lagrade solvärmen i marken.

Det som avgör om du ska installera en berg- eller jordvärmepump beror på förutsättningarna på din tomt.

Jordvärme
För att en jordvärmepump ska vara den bästa lösningen behöver du ha en något större tomt för att kollektorslangen ska få plats. Ju större hus desto längre slang är tumregeln.
En annan sak som påverkar huruvida jordvärme är den bästa lösningen är vilken typ av jord du har på tomten. Bäst typ av jord är lerjord eller blöt sandjord.

Bergvärme
Har du en mindre tomt eller fel typ av jord är en bergvärmepump en bättre lösning.
När man installerar bergvärme borrar man ett hål i marken (vanligtvis mellan 90-200 meter).
En bergvärmepump är driftsäker och har mycket god livslängd dock är installationen oftast dyrare än vid jordvärme då kostnaden för borrningen är högre.

Luftvärme
En luftvärmepump kan både värma och kyla ditt hus.
Luftvärmepumpen består av två delar, en inomhus- och en utomhusdel.

Denna typ av pump tar utomhusluften och överför luften till ditt hus där den värmer upp inomhusluften. Då en luftvärmepump använder sig av utomhusluften varierar dess verkningsgrad beroende på temperaturen utomhus.

En fördel med en luftvärmepump är att den renar luften inomhus från damm, partiklar och pollen. Denna filtrering sker oftast med ett plasmafilter eller genom jonisering.

En annan fördel är att du under varma sommardagar kan ställa in pumpen på kyla och får därmed ett svalt och skönt inomhusklimat.

Nackdelen med en luftvärmepump är att den inte ger samma effekt som en jord- eller bergvärmepump.

Frånluftsvärme
En frånluftsvärmepump kan många gånger ge en stor besparing om du har ett mindre och välisolerat hus. Pumpen utvinner energi ur ventilationsluften som rör sig ut ur ditt hus genom pumpens frånluftsaggregat. Frånluftsvärmepumpen tar den uppvärmda luften och använder energin till att producera varmvatten och värma upp ditt hus. En frånluftslösning är en billigare lösning än att exempelvis borra efter bergvärme.
En nackdel med frånluftsvärme är att det är en begränsad energikälla och passar bäst för mindre hus.