Fem skäl till att ta handom din värmepump – Easyserv
Easyserv

Fem skäl till att ta hand om din värmepump

Värmepumpen är en avancerad mekanisk och elektrisk maskin som arbetar under högt tryck och med höga temperaturer. Precis som alla sådana maskiner så behöver de regelbunden tillsyn och service för att leverera det de förväntas – i värmepumpens fall är det värme och varmvatten till ditt hus. I denna serie av blogginlägg berättar vi kortfattat om varför det är en bra idé att ta väl hand om sin värmepump.

1 - Spara energi & pengar

Vi börjar med det mest uppenbara – en värmepump som fungerar bra levererar också värme och varmvatten på ett kostnadsoptimalt sätt, d v s du betalar inte pengar i onödan för den energi du förbrukar. Här brukar man tala om en värmepumps COP, vilket är ett mått på hur mycket energi pumpen klarar av att leverera i förhållande till tillförd energi. För att uppnå ett högt COP är det viktigt att värmepumpen får arbeta under så bra förutsättningar som möjligt, vilket inte alltid är en självklarhet. Och som värmepumpsägare är det inte helt enkelt att hålla koll på detta.

Några exempel på problem som kan bidra till förhöjd energiförbrukning

  • Producera ej högre temperatur än du behöver. En värmepump som arbetar med onödigt höga temperaturer förbrukar också onödigt mycket energi, och verkningsgraden blir lägre. Har man kontinuerlig koll på detta går det att hålla den genomsnittliga verkningsgraden högre, och därmed blir energiförbrukningen på en så låg nivå som möjligt.
  • En kärvande växelventil kan innebära att en del av det varmvatten som produceras läcker ut i värmesystemet (radiatorer/golvvärme), ofta till ingen nytta alls.
  • Fel inställda cirkulationspumpar vilket ger fel flöde i värmepumpens växlare. Detta leder till lägre verkningsgrad och mer energi än nödvändigt går åt. Detta är viktigt både på värmesidan och till borrhålet/jordslingan.

2 - Förläng livslängden på värmepumpen

Visst vill du att din värmepump ska hålla så länge som möjligt? Att investera i en ny värmepump kostar en hel del, både tid och pengar. Det går faktiskt att påverka hur länge din värmepump håller! Genom att säkerställa att din pump har rätt inställningar och har så bra driftsförhållanden som möjligt kan du faktiskt förlänga livslängden med flera år.

Men hur uppnår man då detta? Absolut enklast är att koppla upp din pump och låta experter hålla koll på den – då kan avvikelser och problem fångas i ett tidigt skede och eventuella åtgärder kan sättas in i god tid.

Om du själv kan mycket om hur din värmepump fungerar är ändå en uppkopplad pump att rekommendera, då du får all fakta du behöver om hur din pump arbetar och du kan fatta bra beslut om service och reparationer.

Exempel på problem som kan förkorta livslängden på en värmepump

  • Fel på givare/sensorer kan leda till onödigt många start/stopp vilket ger ökat slitage.
  • För höga driftstemperaturer på varmvatten eller värme ger ökat slitage och längre gångtid.
  • Fel inställningar på deltatemperaturer ger lägre verkningsgrad och därmed förhöjd drifttid.

3 - Undvik onödigt dyra reparationer

Att en värmepump går sönder ett par gånger under sin livstid är något man får räkna med. Men det går att undvika de allra värsta och dyraste reparationerna som t ex ett kompressorhaveri.

De flesta problem börjar som små avvikelser som med tiden växer till större problem och till slut blir det följdfel och onödigt stora och dyra reparationer. Om man lyckas fånga problemet i ett tidigt skede blir åtgärden betydligt billigare att hantera. Ibland kan det vara så enkelt som att justera några inställningar (du behöver kanske inte ens ta hjälp av en servicetekniker) eller byta ut någon del som börjar bli sliten.

Det svåra är givetvis att veta när det är dags, då värmepumpen själv inte har förmåga att informera om detta. När en värmepump är uppkopplad så jämförs den hela tiden med både andra värmepumpar och din egen tidigare loggade driftsdata. På så sätt kan avvikelser fångas upp på ett tidigt stadium

Exempel på problem som kan leda till onödigt dyra reparationer

  • En givare ger fel värden. Detta leder till förhöjd driftstemperatur, och det blir överhettning och fler komponenter behöver bytas.
  • Akutreparation på en helg är ofta minst dubbelt så dyr. Genom att se felet i tid kan reparation bokas in i god tid.
  • Filter som inte rengörs i tid ger förhöjd gångtid och gör att andra komponenter i värmepumpen får ökat slitage. Detta leder till utbyte av komponenter i förtid.

4 - Undvik obehagliga överraskningar

Hur kul är det när värmepumpen står stilla en kall vinterdag. Huset blir kallt och varmvattnet sinar. Såklart händer det när släkten är på besök. På julafton. Eller precis innan ni ska resa iväg på semester.

Det är självklart inte möjligt att helt eliminera risken för den här typen av obehagliga överraskningar, men man kan åtminstone minimera risken för dem. Vi kan här göra jämförelsen med hur det funkar att äga en bil – om du regelbundet gör service och byter ut slitna delar så minskar också risken för att bli stående vid vägkanten. Men för en värmepump är det förmodligen inte lika effektivt att göra regelbunden service och byta ut delar efter vissa intervall, helt enkelt för att det inte behövs! Det som däremot behövs är en ”serviceindikator”, en produkt eller tjänst som talar om för dig vad du bör göra med din värmepump vid en given tidpunkt så att du kan känna dig trygg att din värmepump jobbar på utan avbrott.

5 - Kräv bra komfort och inomhusklimat

Många värmepumpar och värmesystem är felinställda vilket också kan leda till att det blir ojämn värmekomfort i vissa delar av huset. En del radiatorer blir inte varma för att värmecirkulationen inte fungerar som den ska, filter är igensatta osv.
Värmeledningsvattnet tar alltid den lättaste vägen. Därför är det viktigt att ha värmesystemet korrekt injusterat för att få rätt och jämn värme i hela huset.

När en värmepump är uppkopplad så sparas driftinformation från tidigare år. Denna information kan användas som jämförelse, och då kan man se om temperaturer blivit annorlunda och förändrats jämfört med tidigare år. Värmesystemet jämförs också kontinuerligt med andra likvärdiga anläggningar, vilket gör det lättare att avgöra när injustering eller service behövs.

En väl fungerande värmeanläggning har alltid en jämn värme och minimal temperaturvariation över dygnet.

Ta hand om din värmepump- det lönar sig! 👍