Undvik problem med givare – Easyserv
Easyserv
Är du nuvarande kund och använder vårt gamla system logga in dig här.
Mina sidor

VANLIGA FEL PÅ VÄRMEPUMPAR

Del 4

Det här är del 4 i en serie där vi beskriver de vanligaste felen på värmepumpar och hur du kan undvika dem.

Fel på givare

I en värmepump sitter ett antal givare som mäter temperatur på olika delar i värmepumpen. De mest uppenbara är förmodligen varmvatten-, ute- och framledningsgivare. (Framledning är temperatur på vattnet som skickas ut till husets radiatorer/golvvärmeslingor). Men man mäter även köldbärare in/ut (berg/jordvärme), värmebärare in/ut, hetgas och på en frånluftspump mäts även avluft och frånluft. Och en del annat också beroende på värmepumpens ålder och modell. Nyare värmepumpar har generellt sett fler mätpunkter.

Varför blir det fel på givare?

Temperaturgivare är en elektronisk komponent som kan utsättas för diverse olika påfrestningar under sin livstid. Givarna ansluts med kabel till styrkortet och dessa kablage kan drabbas av avbrott eller kortslutning. Mekanisk påverkan som t ex vibrationer kan orsaka problem. Kemiska reaktioner av olika slag (t ex rost) kan få en givare att gå sönder eller mäta fel. Det har visat sig genom åren att tillverkare ibland haft för låg kvalitet på givare, vilket leder till att dessa ger fel värden och kan då påverka värmepumpens effektivitet och verkningsgrad på ett negativt sätt.

När det gäller utegivaren kan även dess placering vara ett problem. Denna givare bör om möjligt placeras på fastighetens nordsida. Detta för att undvika att givaren påverkas av solinstrålning. Den bör också placeras minst en halv meter från t ex fönster och ventiler.

Vad händer när en givare går sönder?

Det beror i stor utsträckning på vilken givare som är trasig. Om t ex utegivaren visar för låg temperatur så kommer värmepumpen producera onödigt mycket värme (för hög temperatur). Detsamma gäller givare för varmvatten/framledning. Är tex hetgasgivaren trasig så kan konsekvensen bli att pumpen inte larmar när den kommer upp i för höga temperaturer, vilket i värsta fall kan leda till ett kompressorhaveri. Eller att pumpen larmar helt i onödan.

Givarna finns i värmepumpen för att den ska kunna ställas in på bra sätt och att optimal verkningsgrad ska kunna uppnås. Därför är det viktigt att hålla koll på att dessa fungerar tillfredställande och anger rätt temperatur.

Vad kan man göra för att undvika problem med givare?

Till att börja med – kontrollera att givarna har rimliga värden. Kolla att utegivaren visar ungefär samma värde som minst en annan termometer. Om möjligt – kontrollera värden i värmepumpens display. Vid uppkoppling av värmepumpen till Easyservs system sker mycket av denna kontroll helt automatiskt och man kan enkelt se givarnas historik.

image (2) (kopia)
image (1)

Bilder på givare

Lycka till med din värmepump!

Vill du få unika erbjudanden, tips och trix direkt till din inkorg?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera nyhetsbrev