Kompressorhaveri – Easyserv
Easyserv

VANLIGA FEL PÅ VÄRMEPUMPAR

Del 1

Det här är del 1 i en serie där vi beskriver de vanligaste felen på värmepumpar och hur du kan undvika dem. 

compressor_transparent (kopia)

Kompressorhaveri

Ett fel som ingen värmepumpsägare vill drabbas av är tyvärr ett inte helt ovanligt scenario – kompressorn går sönder. Kompressorn är hjärtat i värmepumpen, den komponent som är absolut nödvändig för att se till att värme och varmvatten produceras på ett ekonomiskt sätt. Därför är det extra viktigt att se till att kompressorn får arbeta i så bra förhållanden som möjligt.

Varför går en kompressor sönder?

Det kan självklart bero på många saker, men den vanligaste anledningen är att kompressorns arbetsmiljö ställer till det. Vi försöker här redogöra för de vanligaste orsakerna.

För höga temperaturer

Ju högre temperatur på värme/varmvatten kompressorn ska producera desto högre hetgastemperatur* i kompressorn. Hetgastemperaturen är normalt ca. 40-50 grader högre än den temperatur som värmepumpen levererar. Vid onormalt höga temperaturer blir oljan som smörjer kompressorns lager för varm och med tiden så mister den sin smörjande förmåga. Olja är inget man byter på en kompressor vilket gör att vi får försöka se till att oljan inte ”slits ut” i förtid.

*hetgastemperatur anger hur varm gasen är som värmer upp vattnet som cirkulerar i fastigheten eller till varmvattentanken.

Antal start/stopp

En annan sak som kan påverka kompressorns livslängd är hur ofta kompressorn får starta – många, och korta, starter ska helst undvikas. Ju längre cykler desto färre ”kallstarter” på kompressorn (slitaget är alltid högst innan normal arbetstemperatur uppnåtts).

Start-stopp-analys

Exempel på logg-data från en värmepump som har onormalt många start/stopp

För lite köldmedium

Värmepumpen kan även drabbas av läckage av köldmedium. Detta leder till att kompressorn tappar effekt samt att gångtider och antalet start/stopp kan öka ordentligt.

Reglerfel i kylmediekrets

Kompressorns arbetstryck regleras av en expansionsventil som i sin tur får signaler av värmepumpens styrsystem. Det kan bli fel på denna reglering, vilket leder till förhöjt antal starter, för höga eller låga temperaturer på hetgas, samt att kompressorn tappar i effekt. Upptäcks inte detta fel i tid så slits kompressorn snabbt.

Lite förenklat kan man dra paralleller till en bilmotor – undvik onödigt många kallstarter då det är högst slitage och förbrukning under denna period (det är därför det finns motorvärmare!) samt håll koll på motortemperaturen, är den för hög är det förmodligen något som är fel. Och håll koll så att det inte finns några läckage (olja/kylvätska).

Vad händer med värmepumpen vid ett kompressorhaveri?

Kompressorn stannar och den kommer helt enkelt sluta producera värme/varmvatten, och istället kommer anläggningen använda sig av den inbyggda elpatronen för att hålla igång värme- och varmvattenproduktion. Detta innebär att värmepumpen kommer förbruka 2-5 gånger så mycket energi (beroende på värmepumpstyp). En kall vinterdag innebär detta en rejält ökad elräkning. Oftast blir det ett larm, men det kan också bli kortslutning inne i kompressorn vilket leder till att säkringarna i värmepumpen eller annan säkring i huset löser ut.

Kompressorn tappar effekt och detta leder normalt sett inte till något larm, utan ”smyger sig på” och gör att kompressorn jobbar hårdare och hårdare, fler och fler timmar, elpatronen börjar gå mer och mer. Denna variant är svår att upptäcka och det leder ofta till högre elräkning under en längre period innan det upptäcks. Det leder ibland också till att andra komponenter tar skada och kan innebära onödigt dyra reparationer.

Vad kan man göra för att undvika ett kompressorhaveri?

Det enkla svaret är: ha koll! Om du håller koll på hur din värmepump arbetar så kan du tidigt få en indikation på om något är på väg att hända. Regelbunden underhållsservice kan vara bra, men förmodligen kommer man inte hitta tidiga tecken på problem vid en sådan.

Det effektivaste sättet är att koppla upp sin värmepump och logga alla viktiga driftsparametrar. Om du själv, en tekniker eller smarta algoritmer sedan tittar på denna information så kan många problem upptäckas tidigt och en enkel reparation eller justering av pumpen räcker för att den ska fortsätta snurra på.

Lycka till med din värmepump!