Problem med cirkulationspumpen? – Easyserv
Easyserv

VANLIGA FEL PÅ VÄRMEPUMPAR

Del 3

Det här är del 3 i en serie där vi beskriver de vanligaste felen på värmepumpar och hur du kan undvika dem. 

 

Problem med cirkulationspump

I en värmepump finns i de flesta fall minst två cirkulationspumpar, en för värmesystemet och en för borrhål (bergvärme) eller för utedelen (luft/vatten). En cirkulationspump går många timmar på ett år, ca. 3-5000 timmar. Därför krävs det i många fall utbyte inom 6-10 år då dessa slits ut.

Sedan några år tillbaka är också alla cirkulationspumpar av så kallad lågenergityp, vilket gör dem mer känsliga. Fördelen är dock att de drar mindre energi. Hur mycket mindre energi förbrukar då en lågenergi-modell? Det beror på storlek, men generellt sparar de 50-80% jämfört med tidigare standardmodell som förbrukar ca. 40-100 W (ofta 3 valbara steg). En ny lågenergi-modell med samma kapacitet ligger istället på 5-45W och har dessutom fler driftsalternativ, t.ex. att de kan styras på tryck (inställning av proportionellt tryck eller konstant-tryck) som alternativ till bara tre fasta varvtal. Sedan finns det andra fördelar också, t ex att de är tystare.

Varför krånglar en cirkulationspump?

De snurrar många timmar på ett år, och vattnet som finns i ett värmesystem kan också bli förorenat av exempelvis rostpartiklar/avlagringar. Dessa föroreningar kan påverka pumpens funktion. Vidare kan det också ske förslitning av pumpbladet vilket leder till sämre förmåga att pumpa runt vattnet.

Vad händer när cirkulationspumpen krånglar?

Stannar en cirkulationspump helt blir det oftast larm direkt i värmepumpen, men om den gradvis tappar effektivitet och snurrar allt långsammare så kan det vara svårt att upptäcka. Detta leder oftast till cirkulationsproblem och ojämn värme eller att energiförbrukningen ökar. I många fall kan ändrade inställningar kompensera den förändring/förslitning som sker i cirkulationspumpen och på så sätt förlänga livslängden på den.

Vad kan man göra för att undvika problem med cirkulationspumpen?

Alla rörliga komponenter slits, men med övervakning och regelbundet underhåll så kan detta upptäckas i tid och byte eller injusteringar kan göras innan det blir totalt driftsstopp. Vid regelbunden kontroll av den så kallade delta-temperaturen i värmepumpens kretsar så kan man se om dessa temperaturer är inom rätt gränsvärden.

Det är därför viktigt att ha smutsfilter på värmesystemet, och att detta rengörs regelbundet. Vid hårt nedsmutsade värmesystem med mycket magnetitföroreningar (magnetisk smuts – järn/rostpartiklar) så ska filter med magnetiskt filter användas. Detta förlänger livslängden på cirkulationspumparna och man undviker att plattvärmeväxlarna blir igensatta.

Är värmepumpen uppkopplad så kontrolleras relevanta parametrar kontinuerligt och man kan agera på eventuella problem i god tid. Alternativt håller man koll själv, eller tar hjälp av en värmepumpstekniker.

Cirkulationspump

Bild på cirkulationspump

Lycka till med din värmepump!

Prenumerera nyhetsbrev