Pressmeddelande

2021-02-08

Just nu arbetar landets alla värmepumpar för högtryck. Och vi förutsätter att de fungerar som de ska. Men i värsta fall slutar pumpen att fungera när det är som kallast eller typiskt nog under en helg, då det dessutom är svårt att få support. Företaget Easyserv har utvecklat en digital övervakningstjänst där användaren får driftinformation, energiförbrukning och värmepump-status direkt i en mobilapp.

Värmepumpen är en stor investering för villaägaren och när väl på plats förväntas den, utan några större insatser, göra sitt jobb i åtminstone femton år, säger Anette Laurell, VD på Easyserv AB.

Easyserv:s erfarenhet visar att mer än hälften av alla installerade värmepumpar går att optimera och justera för en optimalare drift eller för att minimera risken för akuta fel. I en genomsnittlig villa går ungefär 60% av den totala energiförbrukningen till uppvärmning och varmvatten, så värmepumpen påverkar vardagsekonomin i allra högsta grad.

Faktum är att min egen pump stannat flera gånger den senaste veckan på grund av kylan. Då har jag varit extra glad för att ha Easyserv-appen som sänt mig notis om att den står stilla, fortsätter Anette.

Genom att uppkopplade värmepumpar i Easyserv:s databas hela tiden blir jämförda med historisk loggad driftinformation, kan avvikelser och ineffektiv drift identifieras och åtgärdas på ett tidigt stadium. Antingen med hjälp av företagets digitala support eller genom att tillkalla värmepumpstekniker.

För mer information kontakta gärna:
Anette Laurell, VD
 eller 035 710 16 53

app värmepump

Easyserv AB är ett Halmstadföretag som sedan 2013, utvecklar och tillhandahåller digital övervakning av värmepumpar för villaägare. Easyserv fungerar på merparten av landets värmepumpar; berg-, luft/vatten- och frånluftsvärmepumpar, och de vanligast förekommande fabrikaten.