Är värmepumpar underhållsfria? – Easyserv
Easyserv
Är du nuvarande kund och använder vårt gamla system logga in dig här.
Mina sidor

Myt 1:
”Värmepumpar är underhållsfria”

Vi spräcker hål på vanliga myter om värmepumpar,
och reder ut hur det faktiskt står till.

Värmepump_frågetecken

En värmepump är som vilken annan teknisk produkt som helst, den behöver service och underhåll för att fungera effektivt och få ett långt liv med låga underhålls- och servicekostnader. Även tillverkarna av värmepumpar rekommenderar idag regelbunden förebyggande service men det är bara vissa av dem som kräver någon form av serviceprogram för att garantier ska gälla.

Vad beträffar myten "Värmepumpar är underhållsfria" kan vi bara säga "Busted!"

Det blir många drifttimmar på ett år

Kompressor och cirkulationspumpar går många timmar på ett år, mellan 2500-5000. Detta är 8-10 gånger fler timmar än vad en bilmotor är igång på ett år, och bilmotorn får alltid regelbunden service. Nu går det inte att byta olja och filter på kompressorn (tyvärr), så det är desto viktigare att säkerställa rätt drifttider och drifttemperaturer för att uppnå effektiv drift och maximal livslängd.

Vad ska kontrolleras regelbundet på en värmepump?

Rätt inställd temperatur är viktigt på både värme och varmvatten. Ju högre temperatur desto lägre verkningsgrad och högre energiåtgång. För höga temperaturer ger också hög driftstemperatur på kompressorn och det sliter på den i onödan.

Rengör smutsfilter

Flera tillverkare har numera smutsfilter som både snabbt och enkelt kan rensas på smuts från elementkretsen. Med rengjort filter cirkulerar vattnet som det ska över värmepumpen och effektiviteten kan hållas hög. På berg- och jordvärme finns det också smutsfilter på köldbärarkretsen, som också ska kontrolleras regelbundet.

Kontrollera nivån på köldbäraren

På många bergvärmepumpar finns ett vitt plastkärl som fungerar som expansionsvolym till vattenblandningen som cirkulerar i borrhålet. Kontrollera att det syns en vätskenivå i kärlet. Lys med en stark ficklampa från baksidan av kärlet och knacka/skaka försiktigt så syns det bättre. Om nivån är låg kan det vara aktuellt att fylla på. Det gör du enklast genom att anlita en servicefirma.

Lufta element och varmvattenberedare

Lufta elementen regelbundet, gärna en gång inför varje värmesäsong och kanske någon extra kontroll emellanåt. Samma gäller för varmvattenberedaren. Kontrollera trycket i värmesystemet och fyll på till rätt tryck efter luftningen av samtliga element.

Kontroll av driftsdata/givare

Avläsning av driftsdata, justering av cirkulationspumpar, kontroll och justering av växelventil, kontroll givartemperaturer m m är andra kontroller som kan vara bra att göra regelbundet. Viktigt med rätt temperaturskillnad mellan tillopp- och returledning för att optimal verkningsgrad ska erhållas.

Gör det själv eller ha din värmepump uppkopplad

Har du din värmepump uppkopplad med Easyserv så ingår det analys och övervakning dygnet runt av våra tekniker och våra smarta algoritmer. Flera av åtgärderna ovan kan du antingen göra själv eller ta hjälp av en seriös och duktig servicefirma.