Villaägare – Easyserv
Easyserv

Villaägare

Nyttan för villaägare

Som villägare kan du inte köpa Easyservs styrenhet och styrning av din värmepump direkt från oss, utan du gör det från ditt lokala elbolag – om de har ingått avtal med oss. Här följer de huvudsakliga fördelar du får genom vår smarta styrning av din värmepump.

Spotprisoptimering

Sänkt effektavgift

Spotpris optimering

Ju mer elpriset fluktuerar över dygnet, ju mer nytta gör vår styrning genom att vi ”laddar” ditt hus någon halv grad extra när elen är billig, och sänker din temperatur någon halv grad när elen är dyr.

Ditt hus fungerar alltså som ett batteri, men utan att medföra de nackdelar som ett batteri har: högt inköpspris; värdenedgång för varje laddcykel; miljömässiga nackdelar vid tillverkning i form av energiåtgång och brytning av sällsynta jordardsmetaller; geopolitiskt beroende av stater utanför EU för köp av jordartsmetallerna etc.

icon6
Namnlöst-1

Sänkning av effektavgift

Senast 261231 ska alla elbolag i Sverige enligt lag ha infört effektavgift. Vissa elbolag har redan infört dem, så om du bor i ett sådant områden, så vet du kanske vad det innebär. Annars kommer du inom det eller de närmsta åren att få redan på detta av ditt elbolag.

I korthet innebär effektavgifter att du inte längre betalar fast avgift efter din säkring (om du har 16 eller 20 ampere eller mer), utan du betalar utifrån den högsta effekt du använder under en och samma timme under en månad.

Om värmepumpen, elbilsladdaren, tvättmaskinen mm är igång samtidigt, så blir det ett högt effektuttag just då. Men om du sprider ut användningen till olika tidpunkter, så blir inte effektuttaget lika högt, och du behöver därmed inte betala lika mycket i effektavgift till elbolaget den månaden.

Värmepumpen är en av de absolut största elförbrukarna, så genom att vi hjälper dig att använda den lite mindre när du använder el till mycket annat, så blir din effektavgift lägre.

Easyserv skapar nytta ­i hela energisystemet

Smart styrning av värmepumpar optimerar energianvändningen, stärker elnätets stabilitet och sänker elkostnaderna.