Easyserv – Easyserv är en smart digital tjänst för din värmepump
Easyserv
Är du nuvarande kund och använder vårt gamla system logga in dig här.
Mina sidor

Easyserv skapar nytta
i hela ekosystemet

Genom att använda husets termiska tröghet och den värmeenergi som lagras kan vi styra uppvärmningen av huset till tider då det finns överskottsenergi i elnätet.

Med digital smart styrning av värmepumpen skapar vi flexibilitet i elnätet, kapar effekttoppar,
minskar energiförbrukning och elkostnader.

Masstyrning av värmepumpar ger elhandels- och nätbolag en möjlighet att optimera effektbalansen och stärka stabiliteten i elnätet.

Easyserv är ett cleantech-bolag i absoluta framkant med kärnkompetens inom värmepumpar och uppkopplade system som är unik i Sverige.
Vi är en partner att räkna med i den gröna omställningen.

Ge din röst för en hållbar framtid på Startup 4 Climate

1. Klicka här och rösta
2. Sök efter Easyserv
3. Klicka på Vote Now
4. Fyll i dina uppgifter

Effektbalansering

Easyserv bidrar till att lösa effektproblem i det lokala och regionala nätet genom att styra om värmepumpens förbrukning från dyra till billigare timmar.

På så sätt minskar trängseln i elnätet med automatik. När många värmepumpar pausar sin värmeproduktion tillfälligt, blir det totalt mycket effektuttag som kan flyttas till ett senare tillfälle när det inte är lika stor belastning i nätet.

Med 1 000 värmepumpar i nätet, kan vi reglera 5 MW under topplasttimmen.

Förbrukningsflexibilitet

Energiförbrukningen beräknas mer än fördubblas till 2045. Utbyggnad av nät och investeringar i batterilösningar tar lång tid och är kostsamma.

Easyserv använder redan installerad utrustning och infrastruktur för att skapa flexibilitet i energisystemet till väldigt låg kostnad, minimal miljöpåverkan och med mycket kort startsträcka. Potentialen i ett nationellt perspektiv är betydande.

Med 200 000 uppkopplade värmepumpar kan Easyserv reglera effekt motsvarande en kärnkraftsreaktor.

Energi- och kostnadsbesparing

Värme, varmvatten och kyla står för 2/3 av energiförbrukningen i villahushållet. Det är en betydande kostnad för hushållet och en stor del av energiförbrukning lokalt.

Det finns stora besparingar att göra genom att styra värmepumpens drift till optimala tidpunkter på dygnet. Med våra produkter och tjänster blir villahushållet delaktig i den gröna omställningen på riktigt och får en möjlighet att påverka sin energiförbrukning och energikostnad.
Easyserv kan installeras på 94% av Sveriges 1 miljon värmepumpar.

Bakgrund och vår vision

”Easyserv ska bidra till klimatomställningen och vara ett av Europas främsta cleantech-bolag i att utveckla och implementera innovativa produkter och tjänster för användarflexibilitet och flexibla elnät”