Start SG - Easyserv
Easyserv

Easyserv ger mer
användarflexibilitet i elnätet

Easyserv utvecklar smarta uppkopplade
system för exempelvis värmepumpar
och ger på så sätt mer flexibilitet i elnätet.
Ett bra bidrag till energiomställningen!

Effektbalansering

Förbrukningsflexibilitet

Energibesparing

Klimatomställningen
behöver mer flexibla elnät

Potentialen att styra värme, kyla och ventilation har i olika studier
uppskattats till uppemot 25 procent av toppeffektbehovet i landet,
varav hushållssektorn här skulle kunna bidra med drygt 5 GW i flexibilitet.

Det finns goda möjligheter att i större utsträckning styra
värmepumpars effektbehov till optimala tidpunkter på dygnet, utan
någon större påverkan på komfort eller upplevelse hos fastighetsägaren.

Vi på Easyserv utvecklar smarta system som effektivt tar tillvara på den flexibilitet
som idag finns outnyttjad i varje villa och fastighet. Easyservs kunskap och
erfarenhet kring uppkopplade system och värmepumpar ger möjlighet till smart
förbrukningsflexibilitet och effektbalansering i lokala och regionala elnät.

Vi är stolta att kunna bidra till energiomställningen och de globala klimatmålen.

Kontakta oss gärna för mer information.