Easyserv – Easyserv är en smart digital tjänst för din värmepump
Easyserv
Endast för befintliga kunder i vårt gamla system
Mina sidor Support

Easyserv skapar nytta ­i hela energisystemet

Ett energisystem i snabb förändring kräver nya lösningar

Effektbalansering

Easyserv löser effektproblem genom att använda landets installerade värmepumpar. Vilket ger flexibilitet till låg investeringskostnad, minimal miljöpåverkan och med mycket kort startsträcka.

Förbrukningsflexibilitet

Masstyrning av värmepumpar ger elhandels- och nätbolag en möjlighet att på olika sätt optimera effektbalansen och stärka stabiliteten i elnätet.

Energi- och kostnadsbesparing

Det finns stora besparingar att göra genom att styra värmepumpens drift till optimala tidpunkter på dygnet.  Våra produkter/tjänster gör villahushållet delaktiga i den gröna omställningen.

Easyserv - en resurs att räkna med!

Easyserv bidrar till att lösa effektproblem i det lokala och regionala nätet genom att styra om värmepumpens drift – både värme och varmvatten – från dyra till billigare timmar. 

Genom att utnyttja husets förmåga att hålla värmen kan vi anpassa uppvärmningen till när elnätet har mer energi tillgängligt. 

Vi skapar flexibilitet och stabilitet i elnätet, kapar effekttoppar, minskar energi- och elförbrukning och sänker elkostnaden för villahushållet. 

Med våra produkter och tjänster får slutkunden på riktigt en möjlighet att påverka sin energiförbrukning och energikostnad

Vår vision

”Easyserv ska bidra till klimatomställningen och vara ett av Europas främsta cleantech-bolag i att utveckla och implementera innovativa produkter och tjänster för användarflexibilitet och flexibla elnät”