Elbolag – Easyserv
Easyserv

Elbolag

Nyttan för elbolag

Easyserv säljer inte sin styrenhet och styrning direkt till villaägaren, utan alltid till elbolaget*. Vi tar en månadsavgift för styrningen medan Elbolaget får alla merintäkter och kostnadsminskningar.

*Elbolag = Elhandelsbolag + Nätbolag

Styra effektuttaget i det lokala elnätet

Sälja stödtjänster till Svenska Kraftnät

Bättre och djupare kundkontakt

Bättre kundkontakt

Väldigt ofta är ett elbolags enda kundkontakt den faktura som kunden får. Genom att sälja och installera Easyservs styrenhet, får elbolaget ett naturligt kontakttillfälle med sin kund. Och man får en långsiktig relation där man gör nytta för kunden. Se vidare Nyttan för villaägare.

icon8
saljahus

Sälja stödtjänster

Svenska Kraftnät betalar ut mångmiljardbelopp per år som fördelas dels på dem som kan minska sitt effektuttag när Sveriges effektuttag är högre än produktionen och importen vid samma tidpunkt, och dels på dem som kan öka sitt effektuttag när situationen är den omvända. SvK betalar olika hög ersättning beroende på hur snabbt man reagera på en signal att minska eller öka sitt effektuttag.

De allra snabbaste tjänsterna med 1 sekunds reaktionstid kommer vi inte åt, eftersom man inte kan stänga en värmepump så snabbt på ett kontrollerat sätt. Däremot kan vi styra en relativt stor andel av de uppkopplade värmepumparna inom nästa stödnivå, 7,5 sekunder, och ännu fler inom nästa nivå, 30 sekunder. Intäkterna för dessa stödtjänster tillfaller med vår affärsmodell Elbolaget.

Samhällsnyttan = kostnadsminskningen för alla oss invånare i Sverige är väldigt stor eftersom det kostar många gånger mer att åstadkomma samma sak med t ex batterier.

Styra effektuttaget i det lokala elnätet

Senast 261231 ska alla elbolag i Sverige enligt lag ha infört effektavgift. Vissa elbolag har redan infört dem, så om du bor i ett sådant områden, så vet du kanske vad det innebär. Annars kommer du inom det eller de närmsta åren att få redan på detta av ditt elbolag.

I korthet innebär effektavgifter att du inte längre betalar fast avgift efter din säkring (om du har 16 eller 20 ampere eller mer), utan du betalar utifrån den högsta effekt du använder under en och samma timme under en månad.

Om värmepumpen, elbilsladdaren, tvättmaskinen mm är igång samtidigt, så blir det ett högt effektuttag just då. Men om du sprider ut användningen till olika tidpunkter, så blir inte effektuttaget lika högt, och du behöver därmed inte betala lika mycket i effektavgift till elbolaget den månaden.

Värmepumpen är en av de absolut största elförbrukarna, så genom att vi hjälper dig att använda den lite mindre när du använder el till mycket annat, så blir din effektavgift lägre.

Easyserv skapar nytta ­i hela energisystemet

Smart styrning av värmepumpar optimerar energianvändningen, stärker elnätets stabilitet och sänker elkostnaderna.

Kontakta oss