Om oss - Easyserv
Easyserv

Hur det startade

Easyserv grundades 2013 och baseras på en idé som Per Ola Persson fick när han drev ett bolag som återförsäljare av värmepumpar i Halmstad. Det han upptäckte, efter ett antal år i branschen, var hur svårt det var att driva en effektiv och kundorienterad serviceorganisation som på ett bra sätt löste de problem och utmaningar som uppstod. Som en sann ingenjör funderade Per Ola på vad detta kunde bero på och hur man skulle kunna förbättra saker och ting. Han landade i slutsatsen att det många gånger saknades data – data om hur värmepumpens driftsparametrar har sett ut över en längre period och hur den varit inställd. Denna brist på data gav effekten att man alltid var ”tvåa på bollen”, dvs små fel hade hunnit växa till allvarligare fel och i värsta fall totalstopp/haveri på värmepumpen. Detta i sin tur ledde till onödigt många akuta reparationer (framförallt under vinterhalvåret!) som var dyra och ställde till diverse problem för kunderna. För Per Olas företag blev det ibland problem att hinna med alla reparationer vilket i sin tur gjorde att man inte klarade att hålla den servicenivå man ville vilket ledde till att de fick missnöjda kunder. Och så ska det inte behöva vara!

Grundarna från vänster: Per Ola, Lars-Åke, Jonas

Produkten

För att lösa det här funderade Per Ola på om man skulle kunna utveckla en ”digital servicetekniker”, en produkt som kombinerar det bästa av modern teknologi och erfarenhet från servicetekniker. Voilá – grunden till Easyserv är lagd. Genom att koppla upp en värmepump (till internet) och samla så mycket intressant driftsdata som möjligt och sedan låta smarta algoritmer, och servicetekniker, analysera denna data kan man lära sig mycket om varje enskild värmepump. Och jämföra liknande pumpar med varandra. Så istället för att skicka ut en armada av tekniker för att ”serva” pumpar kan man koppla upp pumpen, analysera data och sedan agera först när det föreligger ett behov.

Serva gärna din värmepump - men bara när det behövs!
Per Ola Persson
VD & grundare

Hållbarhet

Easyserv är ett cleantech-bolag som arbetar med att effektivisera driften av landets hundratusentals värmepumpar. I den energiomställning som pågår just nu är det inte bara hur vi producerar el som är viktigt, det kommer vara minst lika viktigt att se till att våra energikonsumerande produkter är så effektiva/energisnåla som möjligt. Om vi kan få landets alla värmepumpar att i genomsnitt använda 5% mindre energi innebär det en besparing på ca. 400MWh vilket motsvarar en vindkraftspark med ca. 100 snurror. Utöver det kan värmepumpen få en utökad livslängd med flera år genom förebyggande och smart underhåll, vilket i sin tur minskar behovet av energi- och materialkrävande nyproduktion av värmepumpar.

Digitalisering

Att världen håller på att digitaliseras är det nog inte många som missat, och givetvis finns det många bra skäl till att använda modern teknologi även på eftermarknaden för värmepumpar. Det finns ett stort behov av att effektivisera service & underhåll, främst p g a att det råder brist på servicetekniker med rätt kompetens. Men även för att teknologin i sig öppnar upp möjligheter till att bättre kunna hantera en värmepump under hela dess livstid. Detta genom att samla in och analysera data, jämföra anläggningar, fjärrstyra och ge mer korrekta råd om pumpens behov av service och reparationer.

_S8A2108

Easyserv-teamet från vänster: Per-Ola, John, Kajsa, Jonas, Lars-Åke

I samarbete med

HH_cmyk_liggande

Backas av

eps-emh_logotyp_cmyk
Almi_Logo_farg 01_RGB