En kärvande växelventil – Easyserv
Easyserv

VANLIGA FEL PÅ VÄRMEPUMPAR

Del 2

Det här är del 2 i en serie där vi beskriver de vanligaste felen på värmepumpar och hur du kan undvika dem. 

Problem med växelventil

Ett av de absolut vanligaste felen på en värmepump är en kärvande växelventil. Men vad är egentligen en växelventil och vad fyller den för funktion i värmepumpen? Väldigt enkelt kan man se växelventilen som den komponent som styr den producerade värmen till antingen radiatorer/golvvärmeslingor eller till varmvattentanken. I de allra flesta fall gör en värmepump bara en sak åt gången, och växelventilen är den som dirigerar värmen dit där den behövs.

Varför kan det bli problem med en växelventil?

En växelventil är en mekanisk komponent och sådana är alltid utsatta för slitage. Normal livslängd på en växelventil kan anses vara 10-12 år, men med stora individuella skillnader beroende på växelventilens kvalité.
Om värmepumpen är felinställd eller feldimensionerad kan det leda till att växling mellan värme- och varmvattenproduktion sker för ofta och därmed förkortas livslängden.

Vad händer när en växelventil kärvar?

Det finns lite olika scenarion, det kan vara lite lurigt i vissa fall, då det inte alltid märks. Här försöker vi redogöra för några av de mer vanliga symptomen.

1. Onormalt varmt i huset

Det som då händer är att den värme som är avsedd att värma upp varmvattnet läcker ut till husets radiatorer. Detta brukar märkas tydligt då det kan bli onormalt varmt i huset.

2. Inget/för lite varmvatten

Växelventilen kärvar så att när det är dags för varmvattenproduktion så skickas en del av denna värme ut på värmesystemet. Ofta är symptomen en kombination av ovan.

3. Inga märkbara symtom

Om det läcker ut bara lite varmvatten från varmvattentanken till värmesystemet, så märks det sannolikt inte. Men värmepumpen får ökad startfrekvens och gångtid, vilket leder till ökad energiförbrukning och onödigt slitage på kompressor. Dåligt för både plånbok och miljö 🙁

Vad kan man göra för att undvika problem med växelventilen?

Nyare värmepumpar har bättre växelventiler och där är riskerna mindre för problem. Tyvärr finns inte mycket att göra för att hålla en växelventil i bra form. Det är också svårt att förutse eventuella problem. Enklast är att ha sin värmepump uppkopplad och på driftsdata kolla så att allt ser normalt ut. Detta kan du göra själv om du vet hur en värmepump fungerar, eller så tar du hjälp av en expert. Uppstår problem och du har en växelventil av äldre modell så bör den alltid bytas ut.

På bilderna nedan kan du se två modeller som har förhöjd risk att gå sönder. Dessa bör alltid bytas ut, då de med stor sannolikhet inte kommer hålla och sluta fungera vid något tillfälle.

image (2)
image

Lycka till med din värmepump!