En felinställd värmepump – Easyserv
Easyserv

DEL 5

Felinställd värmepump

Detta är en av de vanligaste felorsakerna på värmepumpar idag, och som påverkar både energiförbrukning, servicebehov och livslängd på värmepumpen. Det finns också värmepumpar som aldrig har blivit rätt inställda från början (enligt vår mätdata). En del installatörer har inte kunskapen om hur en värmepump ska optimeras och justeras in på ett korrekt sätt, vilket gör att pumpen går på ”standardinställningarna” och därmed kanske inte ger sin fulla potential varken i besparing eller när det gäller livslängd.

fran-hogan-FlaD-nd1PaA-unsplash

Photo by fran hogan on Unsplash

En felinställd värmepump leder till

  • onödigt hög energiförbrukning
  • ökat behov av service
  • en kortare livslängd på värmepumpen

Fel inställd värmeinställning (värmekurva)

Vid nyinstallation kan man i de flesta värmepumpar välja värmeinställningar för golvvärme eller radiatorer. Detta är dock endast en ”grovinställning”, vilket inte räcker för att värmepumpen ska vara optimerad lägsta förbrukning. De är också ofta tilltagna så att det med marginal ska bli tillräckligt varmt, men då ofta på bekostnad av driftsekonomi.

Värmepumpens så kallade värmekurva (värmekurvan anger vilken framledningstemperatur som ska produceras i förhållande till utetemperatur) behöver ställas in unikt för varje hus om den ska bli optimal. Detta beroende på husets isolering, vindförhållanden, antal personer som bor i huset, värmesystemets beskaffenhet osv.

Detta är en optimering som ofta inte blir gjord i ett hus, om inte installatören är erfaren och ger villaägaren information om hur man går tillväga eller kommer på efterbesök.

Fel inställd varmvattentemperatur

Många värmepumpar står på fabriksinställning, trots att denna inställning ibland är direkt olämplig och skadlig för värmepumpen. Om varmvatteninställningen står på för hög temperatur så blir kompressorns hetgastemperatur också hög, vilket sliter på kompressorns olja som smörjer lagringar i kompressor. Med ständigt upprepade höga temperaturer kan oljan med tiden förlora sin smörjande funktion och det blir i värsta fall kompressorhaveri som följd.

För hög temperatur leder också till ökad energiförbrukning. Därför ska varmvattentemperaturen inte vara högre än nödvändigt, helst aldrig över 55 grader, optimalt är om den ligger på 45-50 grader. Ibland kan dock högre temperatur vara nödvändigt för att tillräcklig varmvattenmängd ska uppnås.

Fel inställd legionellafunktion

Vid så kallad legionellakörning så höjs varmvattnet till över 60 grader under 1-2 timmar för att eliminera eventuella bakterier i vattnet. Det man oftast vill bli av med är legionellabakterien som under vissa omständigheter kan utvecklas i varmvattensystem. Dock är det väldigt sällsynt i privatbostäder.

Funktionen som finns i de flesta värmepumpar är att man kan ställa in hur många gånger per månad varmvattnet ska höjas. Vissa värmepumpar har inte denna inställning och en del gör det för ofta. Vi rekommenderar att vid normal varmvattenförbrukning ha det aktivt en gång per månad. Vissa tillverkare anser att den inte behöver vara aktiv alls då risken bedöms som väldigt låg. Vid varje legionellakörning så hjälper elpatron till att höja temperaturen, samt att kompressor jobbar på sin högsta belastning. Därför går det även en del extra energi vid denna process.

Fel inställningar på cirkulationspumpar

På nyare värmepumpar så ställs cirkulationspumpens hastighet automatiskt in för att få rätt flöde. Detta ställer dock krav på att givare ger rätt temperaturer och inte är defekta eller sitter felaktigt monterade.

För bästa möjliga verkningsgrad finns det ett optimalt flöde för värmeöverföring till golvvärme, radiatorer, borrhål (vid bergvärme) eller varmvattenberedare. Det optimala flödet varierar beroende på temperaturnivåer, storlek och typ av värmepump samt årstider.

Vad kan man göra för att undvika problem?

Till att börja med behöver man som värmepumpsägare se till att man har kontroll på värmepumpens inställningar. Detta kan man göra på egen hand eller genom att anlita en erfaren värmepumpstekniker. Viktigt att påpeka här är att det kan vara svårt att få en tydlig bild över hur värmepumpen arbetar utan att ha tillgång till loggad data.

Vidare ska man som lekman vara försiktig med att ändra för mycket på pumpens mer avancerade inställningar då det kan vara svårt att förutse vilka konsekvenser detta leder till.

På värmepumpar som är uppkopplade med Easyserv kontrolleras alla viktiga driftsparametrar kontinuerligt och sparas för vidare analys. Vid avvikelser från optimal drift skickas notis till kunden med förslag på åtgärd och det blir enkelt att följa upp vilken effekt dessa åtgärder fick.

Legionellabakteriers överlevnad i vatten

Typiskt gränssnitt för justering av värmekurva

Typiskt gränssnitt för justering av värmekurva

Läs mer om hur Easyserv på ett smart digitalt vis hjälper dig ta hand om din värmepump