Fem vanliga fel på värmepumpar – Easyserv
Easyserv
Endast för befintliga kunder i vårt gamla system
Mina sidor Support

Vanliga fel på värmepumpar

En sammanfattning av vår serie ”Vanliga fel på värmepumpar” där vi under fem avsnitt reder ut olika problem som kan uppstå med värmepumpen, och hur du enklast ser till att få bukt med dessa

Varför går en kompressor sönder, vad händer då och hur kan du undvika problemet?

Ett fel som ingen värmepumpsägare vill drabbas av är tyvärr ett inte helt ovanligt scenario – kompressorn går sönder. Kompressorn är hjärtat i värmepumpen, den komponent som är absolut nödvändig för att se till att värme och varmvatten produceras på ett ekonomiskt sätt. Därför är det extra viktigt att se till att kompressorn får arbeta i så bra förhållanden som möjligt.

Vad är egentligen en växelventil och vad fyller den för funktion i värmepumpen?

Ett av de absolut vanligaste felen på en värmepump är en kärvande växelventil. Väldigt enkelt kan man se växelventilen som den komponent som styr den producerade värmen till antingen radiatorer/golvvärmeslingor eller till varmvattentanken. I de allra flesta fall gör en värmepump bara en sak åt gången, och växelventilen är den som dirigerar värmen dit där den behövs.

Cirkulationsproblem kan bidra till ojämn värme eller att energiförbrukningen ökar

I en värmepump finns i de flesta fall minst två cirkulationspumpar, en för värmesystemet och en för borrhål (bergvärme) eller för utedelen (luft/vatten). En cirkulationspump går många timmar på ett år, ca. 3-5000 timmar. Därför krävs det i många fall utbyte inom 6-10 år då dessa slits ut. Varför krånglar en cirkulationspump och vad kan du göra för att undvika problem med den?

Fel på givare kan leda till kompressorhaveri

I en värmepump sitter ett antal givare som mäter temperatur på olika delar. Alltså beror problem med givare i stor utsträckning på vilken givare som är trasig. Om t ex utegivaren visar för låg temperatur så kommer värmepumpen producera onödigt mycket värme (för hög temperatur). Detsamma gäller givare för varmvatten/framledning. Är tex hetgasgivaren trasig så kan konsekvensen bli att pumpen inte larmar när den kommer upp i för höga temperaturer, vilket i värsta fall kan leda till ett kompressorhaveri. Eller att pumpen larmar helt i onödan.

Ett av de vanligaste felen på värmepumpar idag

Detta är en av de vanligaste felorsakerna på värmepumpar idag, och som påverkar både energiförbrukning, servicebehov och livslängd på värmepumpen. Det finns också värmepumpar som aldrig har blivit rätt inställda från början (enligt vår mätdata). En del installatörer har inte kunskapen om hur en värmepump ska optimeras och justeras in på ett korrekt sätt, vilket gör att pumpen går på ”standardinställningarna” och därmed kanske inte ger sin fulla potential varken i besparing eller när det gäller livslängd.